Spaans leren in Breda? QueBueno biedt Spaanse taalles in Breda, in kleine groepjes van 3 tot 6 personen, privéles en online les, zodat je eenvoudig en snel Spaans zult leren spreken en begrijpen!

Ons doel is niet om Spaans te doceren, ons doel is om jou Spaans te laten spreken!

Spaans leren in Breda

We hebben maar één doel, en dat is jou helpen om het Spaans onder de knie te krijgen. Wij werken daarbij het liefst in kleine groepjes of met privélessen. Alleen op die manier ontstaat namelijk de intensieve interactie die nodig is om jou Spaans te leren spreken.
Onze taallessen zijn praktisch van opzet. Grammaticale kennis is noodzakelijk om correct Spaans te spreken, maar de nadruk ligt vooral op communicatie. Luisteren, vragen stellen, praten. Al in de eerste les leer je jezelf voor te stellen en daarna leer je al snel je beter uit te drukken: je leert iets te vertellen over je leven bijvoorbeeld, hoe je je staande houdt in een restaurant, of te zeggen wat je wel of niet fijn vindt om te doen.

Leraren

‘Buenos días! Soy Norma, soy de Perú y soy profesora de español. ¿Y tú?’

Al ruim 20 jaar geeft de Peruaans-Nederlandse Norma les aan beginners, maar ook aan ver-gevorderden van alle leeftijden.

Lees meer over Norma en over onze andere leraren.

Lerares Spaans

Groepsgrootte

Onze groepscursussen vinden plaats in kleine groepjes, zodat we optimaal aandacht kunnen besteden aan iedere klant. De cursussen gaan al door bij een minimum van 3 deelnemers en maximaal zitten er slechts 6 cursisten in een groep.

Veel scholen werken met veel grotere groepen en hanteren een minimum van 6 personen tot een maximum van wel 10 of 12 man. Wij hebben er bewust voor gekozen om dat niet te doen: je hebt slechts 1 x per week de gelegenheid om Spaans te praten, en als je in zo’n grote groep zit, zit je continue op anderen te wachten, en zul je maar een paar zinnetjes per les kunnen oefenen. In een kleinere groep kom je veel meer aan spreken toe en is het veel makkelijker om de aandacht erbij te houden.

Daarnaast is er in een groep altijd wel wat niveauverschil: de ene persoon leert nou eenmaal sneller dan de andere. In een kleine groep is dit verschil makkelijker op te vangen, maar in een grote groep zal de leraar zich meer en meer op moeten splitsen om iedereen aan bod te laten komen, maar ook iedereen wat bij te brengen. Dit gaat enorm te koste van de leersnelheid.

Uiteraard bieden we ook privélessen Spaans!

Tijdens de les

Vanaf les 1 praten we zoveel mogelijk in het Spaans, en laten we jou ook zoveel mogelijk Spaans spreken. Achterliggende gedachte: je hebt elke week maar 1 kans om te oefenen met spreken en luisteren. En dus proberen we die kans zo goed mogelijk te benutten. Om te leren zwemmen oefen je immers ook niet op het droge, maar moet je het diepe in.
Spannend? Wel nee, iedereen moet ergens beginnen. En moeilijk? Een beetje, maar de leraren houden er natuurlijk rekening mee dat je net begint. Kijk eens of je dit filmpje begrijpt!

Lesmateriaal

Wij werken tijdens de beginnerscursussen met eigen lesmateriaal. Dit bestaat uit een boek met uitleg en praktische oefeningen, maar afhankelijk van individuele behoeftes hebben we ook een keur aan extra oefeningen beschikbaar. Onze klanten kunnen daarnaast gratis gebruik maken van een app waarmee de vocabulaire geoefend wordt.

Lesmateriaal Spaans

Extra materiaal

Niet iedereen leert op dezelfde manier, en wat voor de één goed te begrijpen is, is voor de ander moeilijker – of andersom. Om iedere klant individueel te ondersteunen hebben we daarom een keur aan extra materiaal. Zodat je met datgene kunt oefenen, wat voor jou extra oefening vergt.

Leslocatie

Ons lokaal bevindt zich in het Breda Business Park, Lijndonk 4, Breda. In dit moderne bedrijvenpand beschikken we over een eigen ruime lesruimte op de begane grond, voorzien van alle faciliteiten.

Er is op ieder moment van de dag meer dan genoeg, ruime en gratis parkeergelegenheid.

Leslocatie QueBueno

Ons lokaal

Ons lokaal op de begane grond is ruim van opzet. Daarnaast kunnen we gebruik maken van een conferentiezaal die onder de huidige 1,5 meter norm ruimte biedt aan 9 personen. Met onze groepsgrootte van maximaal 6 personen zitten we dus veilig.

Lokaal QueBueno
Deze site maakt gebruik van cookies om het gebruik er van te analyseren en een optimale gebruikerservaring te bieden. Hiervoor worden ook cookies van derde partijen gebruikt. Door op Accepteren te klikken stemt u hiermee in. View more
Cookies settings
Accepteren
Privacy & Cookie Beleid
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Snel Spaans Spreken (met de commerciële naam QueBueno), gevestigd aan de Isenburgstraat 3, 4813 NA te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke Persoonsgegevens verwerken wij?
Snel Spaans Spreken verwerkt je persoonsgegevens wanneer jij je inschrijft voor een van onze cursussen, of wanneer je contact met ons opneemt om informatie op te vragen. We gebruiken daarvoor de gegevens die je zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij deze persoonsgegevens?
Snel Spaans Spreken verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het opstellen van facturen
 • Voor het bijhouden van presentielijsten, om later een deelnamecertificaat te kunnen verschaffen.
 • Om je te informeren over eventuele wijzigingen in lestijden en voor huiswerkopdrachten.

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?
Snel Spaans Spreken bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres bewaren we tot 1 jaar na afloop van de laatst gevolgde cursus. Dat doen we omdat het dan eenvoudiger is om weer in te stromen na een onderbreking van enkele maanden. Bijvoorbeeld omdat je even geen tijd had, of omdat je eindelijk die reis naar een Spaanstalig land ging maken.
 • Je facturen blijven 7 jaar bewaard in onze debiteuren- en crediteurenadministratie. Dit is de verplichte bewaartermijn volgens de Wet op de Rijksbelastingen

Delen wij persoonsgegevens?
Snel Spaans Spreken deelt jouw gegevens nooit met derden en zal deze uitsluitend aan autoriteiten verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Snel Spaans Spreken gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Snel Spaans Spreken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@quebueno.nl. We zullen in dat geval eerst je identiteit verifiëren.

Snel Spaans Spreken wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Snel Spaans Spreken neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@quebueno.nl. Snel Spaans Spreken heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Opmerkingen over gegevensverwerking in verbinding met Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited "Google" genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "Cookies". Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. is gecertificeerd volgens het zogenaamde Privacy Shield (zie hier voor lijstvermelding) en garandeert op basis hiervan een passend niveau van gegevensbescherming. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. gebruikers-ID's) of reclame-ID's gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De bezoeker van de website kan verzameling van gegevens door Google Analytics door de cookie-instellingen voor deze website aan te passen. Het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens kan op elk gewenst moment worden geweigerd. De browser plugin daarvoor kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor de weergave van reclame door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Save settings
Cookies settings