Spaans leren wordt steeds leuker
Heb je al een beginnerscursus op A1-niveau afgerond? Dan heb je een mooie basis gelegd voor de volgende stap. In deze cursus gaan we op weg naar niveau A2 van het Europese Referentiekader. We besteden daarbij extra aandacht aan de spreekvaardigheid. Tijdens de lessen wordt dan ook vrijwel uitsluitend Spaans gesproken. Denk je dat je voldoende basiskennis hebt en zou je graag instromen in deze cursus? Vraag dan een (gratis) intakegesprek aan. Dan kunnen we bepalen of, en wanneer, je kunt instappen. Wil je eerst nog wat meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.

Indeling: Spaans voor lichtgevorderden A2

De hele cursus (Aula Internacional 2) bestaat uit min. 4 en max. 5 cursusblokken van 10 lessen, afhankelijk van het niveau van de groep. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een eindtaak, waarin je het geleerde in de praktijk brengt. Aan het einde van de volledige cursus heb je niveau A2 van het ERK bereikt en ontvang je een deelnamecertificaat, mits je 80% van alle lessen hebt gevolgd.

Hoe groot is de groep?

Groepen van 3-6 personen:
We werken met kleine groepen, dus iedereen komt veelvuldig aan het woord. Bovendien voldoen we aan de 1,5 meter norm van het RIVM.

Kosten 1e cursusblok A2.1

10 lessen van 1¼ uur
Lesgeld: € 170
Lesmateriaal: € 33 (les- en werkboek + audiobestanden)

Voor de cursusblokken 2.2, 2.3, 2.4 (en evt. 2.5) hoef je dus geen lesmateriaal meer aan te schaffen.

Groepslessen op dit niveau

 • Op maandagochtend van 10.30 – 11.45
 • Op woensdagavond van 20.15 – 21.30

Wil je aansluiten bij deze of een andere gevorderde cursus?

Over de cursus A2:

Deze cursus is verdeeld in 4 of 5 (afhankelijk van het niveau van de groep) cursusblokken van 10 lessen van 1¼ uur. De lesmethode biedt veel ruimte om de spreekvaardigheid te oefenen. Daar maken we dankbaar gebruik van, dus elke les omvat een stukje conversatie. Voor lastige onderdelen nemen we wat extra tijd. Het niveau van de groep bepaalt het lestempo. Net als in de A1-cursus ontdek je al oefenend belangrijke zinsconstructies. Zo onthoud je ze veel beter. Elk hoofdstuk heeft een thema en wordt afgesloten met een praktische eindtaak, waarin je het geleerde in de praktijk brengt. Daarnaast ga je met privédetective Alba Serrano op boevenjacht. En in de leestekst kom je van alles te weten over Spaanstalige landen en hun feesten.

Wat kan ik na deze cursus?

Na het doorlopen van alle cursusblokken kun je jezelf in het Spaans redden in alledaagse situaties. Je kunt vertellen over dingen die je hebt meegemaakt en praten over ziekte en gezondheid. Je kunt in de winkel en op de markt het gesprek aangaan (afdingen) en de gebiedende wijs gebruiken. Je kunt passend reageren in verschillende situaties, vertellen over je toekomstplannen. Ook kun je een gesprek voeren over de media (televisie en internet) en over het werk. Hiermee bereik je het niveau A2 van het Europese Referentiekader (ERK). Ook is het mogelijk om na afloop van de gehele cursus A2 met een vrijwillige (gratis) eindtoets af te sluiten. Je ontvangt dan een QueBueno-certificaat met niveauaantekening.

Kan ik daarna nog verder Spaans leren?

Ja, dat kan! Je kunt doorstromen naar de volgende cursus Con Gusto 3 (Spaans voor gevorderden B1). Je moet dan wel de cursus A2 met goed gevolg hebben afgesloten.

Deze site maakt gebruik van cookies om het gebruik er van te analyseren en een optimale gebruikerservaring te bieden. Hiervoor worden ook cookies van derde partijen gebruikt. Door op Accepteren te klikken stemt u hiermee in. View more
Cookies settings
Accepteren
Privacy & Cookie Beleid
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Snel Spaans Spreken (met de commerciële naam QueBueno), gevestigd aan de Isenburgstraat 3, 4813 NA te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke Persoonsgegevens verwerken wij?
Snel Spaans Spreken verwerkt je persoonsgegevens wanneer jij je inschrijft voor een van onze cursussen, of wanneer je contact met ons opneemt om informatie op te vragen. We gebruiken daarvoor de gegevens die je zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij deze persoonsgegevens?
Snel Spaans Spreken verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het opstellen van facturen
 • Voor het bijhouden van presentielijsten, om later een deelnamecertificaat te kunnen verschaffen.
 • Om je te informeren over eventuele wijzigingen in lestijden en voor huiswerkopdrachten.

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?
Snel Spaans Spreken bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres bewaren we tot 1 jaar na afloop van de laatst gevolgde cursus. Dat doen we omdat het dan eenvoudiger is om weer in te stromen na een onderbreking van enkele maanden. Bijvoorbeeld omdat je even geen tijd had, of omdat je eindelijk die reis naar een Spaanstalig land ging maken.
 • Je facturen blijven 7 jaar bewaard in onze debiteuren- en crediteurenadministratie. Dit is de verplichte bewaartermijn volgens de Wet op de Rijksbelastingen

Delen wij persoonsgegevens?
Snel Spaans Spreken deelt jouw gegevens nooit met derden en zal deze uitsluitend aan autoriteiten verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Snel Spaans Spreken gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Snel Spaans Spreken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@quebueno.nl. We zullen in dat geval eerst je identiteit verifiëren.

Snel Spaans Spreken wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Snel Spaans Spreken neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@quebueno.nl. Snel Spaans Spreken heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Opmerkingen over gegevensverwerking in verbinding met Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited "Google" genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "Cookies". Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. is gecertificeerd volgens het zogenaamde Privacy Shield (zie hier voor lijstvermelding) en garandeert op basis hiervan een passend niveau van gegevensbescherming. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. gebruikers-ID's) of reclame-ID's gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De bezoeker van de website kan verzameling van gegevens door Google Analytics door de cookie-instellingen voor deze website aan te passen. Het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens kan op elk gewenst moment worden geweigerd. De browser plugin daarvoor kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor de weergave van reclame door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Save settings
Cookies settings