Op deze pagina kun je de antwoorden vinden van enkele veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Mail of bel ons. We proberen je vraag z.s.m. te beantwoorden.


Kan ik ook een groepscursus volgen op een andere lesdag?
Bij voldoende belangstelling wordt er een cursus op een andere lesdag opgezet. Dus: Heb je liever overdag les? Heb je liever les op een andere weekdag? Laat het ons dan vooral weten! Indien mogelijk zullen we het lesrooster aanpassen of uitbreiden met andere lesdagen of locaties in de omgeving van Breda.

Hoeveel huiswerk krijg ik?
Reken minimaal op 3 uur per week. Een taal leren is een kwestie van kilometers maken. Veel herhalen en oefenen doet wonderen. 6 maal een half uur is echter effectiever dan 1 sessie van 3 uur. Probeer het huiswerk dus over de week te verdelen. Luister naar de cd en zet ook eens een Spaanstalig liedje op. Het helpt allemaal!

Ik heb een les gemist. Kan ik deze inhalen?
Voor de beginnerscursussen kun je de gemiste les in dezelfde week inhalen (mits er plaats is in een andere groep) Geef dit tijdig aan, zodat we een extra plaats kunnen reserveren. Voor de vervolgcursussen 1.2 en 1.3 is dat helaas niet altijd mogelijk. Neem wel altijd even contact op met de docente. Zij geeft dan beknopt aan wat er is behandeld en wat het huiswerk is. Zo kun je dan de volgende les weer aanhaken.

Bij privélessen kan flexibel gepland worden en is er dus geen probleem.

Ik spreek al een beetje Spaans. Kan ik later instappen bij een groep?
Misschien wel. Neem contact met ons op voor een (gratis) niveautest. Dan kunnen we bekijken of en wanneer je kunt instappen.

Geldt er een minimumleeftijd?
Voor deelname aan de groepscursussen van QueBueno geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken, maar uitsluitend in overleg met de docente. Voor privélessen geldt geen minimum leeftijd.

Waar kan ik de boeken bestellen?
Bij Intertaal, bol.com of bij de reguliere boekhandel. Wanneer je op het inschrijfformulier aangeeft dat je de boeken liever zelf bestelt, sturen we je de benodigde gegevens toe. Dit geldt alleen voor de cursussen waarbij het lesmateriaal niet is inbegrepen. Bij de beginnerscursussen is het lesmateriaal altijd inbegrepen. Wij kunnen de lesboeken ook voor je bestellen, voor dezelfde prijs, dus zonder bijkomende kosten.

Wat gebeurt er als er niet genoeg cursisten overblijven voor het volgende lesblok?
Dan proberen we altijd in overleg een oplossing te vinden. Zo kunnen er bijvoorbeeld twee (te) kleine groepen worden samengevoegd. Dat betekent echter wel dat je wellicht niet op dezelfde avond of hetzelfde tijdstip kunt blijven.

Een Spaanse groepscursus bestaat uit 3 of 4 lesblokken. Kan ik alle lesblokken op dezelfde dag en tijd volgen?
Dat is wel altijd ons streven. Hiervoor kunnen we echter geen harde garanties afgeven. Doordat we met kleine groepen werken, kan het soms gebeuren dat er voor het laatste lesblok slechts 1 of 2 cursisten overblijven. In dat geval zullen we in overleg een oplossing zoeken. We zullen echter altijd een mogelijkheid bieden om ook het laatste lesblok bij QueBueno te volgen.

Wat is beter: een native speaker of een Nederlandse docent?
Dat maakt ons inziens niet zoveel uit. Een native speaker weet altijd meer dan een Nederlandse docent, maar dat is vaak pas op de hoogste niveaus een voordeel. Wij hebben zowel native speakers als Nederlandse docenten en vinden die kwalitatief gelijk.

Krijg ik na afloop van de cursus een certificaat?
Aan het einde van een volledige cursus ontvangen alle cursisten een deelnamecertificaat. Daarvoor moeten ze dan wel 80% van de lessen daadwerkelijk aanwezig zijn geweest.

Kan ik de Spaanse cursus in termijnen betalen?
Nee, dat is niet mogelijk. Het cursusjaar is al opgedeeld in drie cursusblokken van 10 lessen, dus feitelijk is het volledige cursusjaar al opgedeeld in 3 termijnen.

Wat is ERK?
ERK is de Nederlandse afkorting voor Europees Referentiekader. In het Engels heet het ERK ‘Common European Framework of Reference (CEFR)’. Het ERK beschrijft wat je in een vreemde taal moet kunnen om aan te tonen dat je die taal op een bepaald niveau beheerst. Op de <a href=”http://www.erk.nl/ouders/watiserk/” target=”_blank”>website van het ERK is een uitgebreide uitleg te vinden.

Heb je een andere vraag?
Neem dan gerust contact met ons op.

Deze site maakt gebruik van cookies om het gebruik er van te analyseren en een optimale gebruikerservaring te bieden. Hiervoor worden ook cookies van derde partijen gebruikt. Door op Accepteren te klikken stemt u hiermee in. View more
Cookies settings
Accepteren
Privacy & Cookie Beleid
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Snel Spaans Spreken (met de commerciële naam QueBueno), gevestigd aan de Isenburgstraat 3, 4813 NA te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke Persoonsgegevens verwerken wij?
Snel Spaans Spreken verwerkt je persoonsgegevens wanneer jij je inschrijft voor een van onze cursussen, of wanneer je contact met ons opneemt om informatie op te vragen. We gebruiken daarvoor de gegevens die je zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij deze persoonsgegevens?
Snel Spaans Spreken verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het opstellen van facturen
 • Voor het bijhouden van presentielijsten, om later een deelnamecertificaat te kunnen verschaffen.
 • Om je te informeren over eventuele wijzigingen in lestijden en voor huiswerkopdrachten.

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?
Snel Spaans Spreken bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres bewaren we tot 1 jaar na afloop van de laatst gevolgde cursus. Dat doen we omdat het dan eenvoudiger is om weer in te stromen na een onderbreking van enkele maanden. Bijvoorbeeld omdat je even geen tijd had, of omdat je eindelijk die reis naar een Spaanstalig land ging maken.
 • Je facturen blijven 7 jaar bewaard in onze debiteuren- en crediteurenadministratie. Dit is de verplichte bewaartermijn volgens de Wet op de Rijksbelastingen

Delen wij persoonsgegevens?
Snel Spaans Spreken deelt jouw gegevens nooit met derden en zal deze uitsluitend aan autoriteiten verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Snel Spaans Spreken gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Snel Spaans Spreken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@quebueno.nl. We zullen in dat geval eerst je identiteit verifiëren.

Snel Spaans Spreken wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Snel Spaans Spreken neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@quebueno.nl. Snel Spaans Spreken heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Opmerkingen over gegevensverwerking in verbinding met Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited "Google" genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "Cookies". Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. is gecertificeerd volgens het zogenaamde Privacy Shield (zie hier voor lijstvermelding) en garandeert op basis hiervan een passend niveau van gegevensbescherming. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. gebruikers-ID's) of reclame-ID's gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De bezoeker van de website kan verzameling van gegevens door Google Analytics door de cookie-instellingen voor deze website aan te passen. Het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens kan op elk gewenst moment worden geweigerd. De browser plugin daarvoor kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor de weergave van reclame door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Save settings
Cookies settings