Onze beginnerscursus Spaans

V.A. 19 AUGUSTUS: EXACTE DATA EN TIJDEN VOLGEN BINNENKORT

Onze beginnerscursus Spaans bestaat uit 10 lessen van 75 minuten. Iedere week behandelen we één hoofdstuk uit onze eigen lesboek dat je inclusief krijgt. Je hoeft bij ons dus zelf geen lesmateriaal aan te schaffen. Na afloop van deze cursus kun je doorstromen naar het volgende niveau.

De lessen zijn erop gericht om je én structuur te geven zodat je de taal leert begrijpen én je zoveel mogelijk te laten oefenen. Dat is de reden dat we kiezen voor kleine groepjes. Je hebt maar eens per week een les, je enige kans om Spaans te spreken. Hoe kleiner de groep, hoe meer je met praten aan bod komt.

In de lessen wordt uitleg afgewisseld met mondeling oefenen. Daarnaast krijg je huiswerk. Het gaat om zelfstudie, schriftelijke oefeningen, maar het idee is ook dat je vanaf het eerste moment zelf, actief, met het geleerde aan de slag gaat: wat kun je nu eigenlijk allemaal al zeggen?

Woorden en grammatica leren is één ding, maar dat inzetten, kunnen praten, is best nog een grote stap. Daarom proberen we je daar zoveel mogelijk toe uit te dagen. Natuurlijk helpen we je daar ook bij.

Spaanse cursus Breda
cursus Spaans Breda

Wat doen we per les in het eerste lesblok?

Les 1:

We kijken naar de belangrijkste regels voor de uitspraak en oefenen daarmee. Daarna introduceren we de persoonlijke voornaamwoorden (ik, jij, hij, …) en oefenen we met de vervoegingen van het werkwoord zijn (ser), waarmee je jezelf en anderen kunt beschrijven.

Les 2:

We kijken naar het geslacht van het zelfstandig naamwoord, en leren dat dit leidend is voor het lidwoord (de, het en een) en het bijvoeglijk naamwoord: el hombre viejo – la mujer vieja.
Daarnaast wordt het tweede werkwoord zijn (estar) geïntroduceerd, en we kijken naar de verschillen tussen ser en estar.

Les 3:

We kijken naar de regelmatige werkwoorden die eindigen op -AR, en leren die vervoegen. Daarmee kunnen we al best veel zeggen!

Les 4:

De overige regelmatige werkwoorden, eindigend op -ER en -IR komen aan bod. We kunnen steeds uitgebreidere gesprekjes voeren, zeker omdat we ook leren vragen naar iemands beroep en contactgegevens.

Les 5:

We oefenen meer met de regelmatige werkwoorden, lezen teksten en proberen mondeling vragen daarover te beantwoorden.

Lesboek Spaans, hoofdstuk 2

Les 6:

Nu wordt het pas echt leuk! We behandelen onregelmatige werkwoorden als willen, kunnen en hebben. Hiermee kun je ontzettend veel zeggen, bijvoorbeeld in het restaurant, in de winkel, op de markt, of op een terrasje. Je wilt immers vragen of men een tafeltje of de kaart heeft, en wilt nog wel een biertje of 2!
We leren nu ook tellen tot 100, zodat je de prijs ook verstaat!

Les 7:

Je leert je familie voor te stellen, en we behandelen de bezittelijk voornaamwoorden (mijn, jouw, etc.). Daarnaast kijken we naar het werkwoord moeten. Beetje bij beetje kun je steeds betere gesprekken voeren!

Les 8:

Om een echt gesprek te voeren, moet je wat over het verleden en de toekomst kunnen zeggen. Het is nog te vroeg om de verleden tijden te introduceren, maar het is vrij eenvoudig om het voltooid deelwoord (ik heb iets gedaan) te leren. Daarnaast kijken we in deze les naar een toekomstige tijd (ik ga iets doen).

Les 9:

We bestuderen werkwoorden zoals gustar. Hiermee druk je uit dat je iets lekker of leuk vindt en kun je dat natuurlijk ook aan iemand anders vragen.

Les 10:

We hebben je al heel veel aangereikt, maar nu is het de kunst om alle grammatica, structuren en woorden in te zetten om echt te gaan praten. In deze les kijken we terug op alle theorie én oefenen we met spreken.

Deze site maakt gebruik van cookies om het gebruik er van te analyseren en een optimale gebruikerservaring te bieden. Hiervoor worden ook cookies van derde partijen gebruikt. Door op Accepteren te klikken stemt u hiermee in. View more
Cookies settings
Accepteren
Privacy & Cookie Beleid
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Snel Spaans Spreken (met de commerciële naam QueBueno), gevestigd aan de Isenburgstraat 3, 4813 NA te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke Persoonsgegevens verwerken wij?
Snel Spaans Spreken verwerkt je persoonsgegevens wanneer jij je inschrijft voor een van onze cursussen, of wanneer je contact met ons opneemt om informatie op te vragen. We gebruiken daarvoor de gegevens die je zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij deze persoonsgegevens?
Snel Spaans Spreken verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het opstellen van facturen
 • Voor het bijhouden van presentielijsten, om later een deelnamecertificaat te kunnen verschaffen.
 • Om je te informeren over eventuele wijzigingen in lestijden en voor huiswerkopdrachten.

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?
Snel Spaans Spreken bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres bewaren we tot 1 jaar na afloop van de laatst gevolgde cursus. Dat doen we omdat het dan eenvoudiger is om weer in te stromen na een onderbreking van enkele maanden. Bijvoorbeeld omdat je even geen tijd had, of omdat je eindelijk die reis naar een Spaanstalig land ging maken.
 • Je facturen blijven 7 jaar bewaard in onze debiteuren- en crediteurenadministratie. Dit is de verplichte bewaartermijn volgens de Wet op de Rijksbelastingen

Delen wij persoonsgegevens?
Snel Spaans Spreken deelt jouw gegevens nooit met derden en zal deze uitsluitend aan autoriteiten verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Snel Spaans Spreken gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Snel Spaans Spreken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@quebueno.nl. We zullen in dat geval eerst je identiteit verifiëren.

Snel Spaans Spreken wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Snel Spaans Spreken neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@quebueno.nl. Snel Spaans Spreken heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Opmerkingen over gegevensverwerking in verbinding met Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited "Google" genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "Cookies". Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. is gecertificeerd volgens het zogenaamde Privacy Shield (zie hier voor lijstvermelding) en garandeert op basis hiervan een passend niveau van gegevensbescherming. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. gebruikers-ID's) of reclame-ID's gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De bezoeker van de website kan verzameling van gegevens door Google Analytics door de cookie-instellingen voor deze website aan te passen. Het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens kan op elk gewenst moment worden geweigerd. De browser plugin daarvoor kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor de weergave van reclame door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Save settings
Cookies settings