Wie zijn wij?

Lerares Spaans

Norma

“Buenos días! Soy Norma, soy de Perú y soy profesora de español. Y tú?”

In mijn thuisland Peru begon ik in 1996 als docente Spaans bij taalschool Amauta in toeristenstad Cusco (nabij Machu Picchu). Ik werd hier uiteindelijk coördinator van een groep van ruim 20 leraren en richtte samen met Rik in 2008 een eigen taalschool, Mundo Antiguo Spanish School,  op. Beide taalscholen werden bezocht door internationale klanten met zeer diverse achtergronden: het ging om mensen die de taal beroepsmatig nodig hadden en zich er in een Spaanstalig land volledig op wilden richten, studenten die zich voorbereidden op een officieel staatsexamen, maar vooral ook om backpackers die zich zonder voorkennis in een relatief korte periode de taal in zekere mate machtig wilden maken.

Medio 2016 verhuisden we naar Nederland. Nadat ik mijn Nederlandse Inburgeringsexamen had afgerond, besloot ik me verder te formaliseren. Daartoe volgde ik 3 cursussen Docent Spaans als vreemde taal van het Instituto Cervantes te Utrecht. Uiteindelijk werd ik door Cervantes als leraar aangesteld en ging ik ook aan de slag bij de Bredase taalschool QueBueno. Eind 2018 vroeg mijn baas of ik de taalschool over wilde nemen.  Ik ben dol op de interactie met mijn studenten, en daar ligt ook mijn kracht in het lesgeven. Tijdens mijn lessen ben ik pragmatisch en proactief:

Het is voor de meeste studenten het belangrijkste dat ze binnen afzienbare tijd op het eigen niveau een gesprek in het Spaans kunnen voeren, zonder al te verstrikt te raken in de zeer omvangrijke grammatica. In mijn lessen leg ik daar dus de nadruk op. We doen zo veel mogelijk in het Spaans: als je wilt leren zwemmen, zul je ook in het water moeten springen. Je zult zien dat je zo sneller dan je denkt een woordje Spaans kunt spreken!

Spaanse leraar

Rik

“Hola, ¿qué tal? Me llamo Rik y soy profesor de español. Soy holandés, pero he vivido 10 años en Perú.
Na mijn studie journalistiek en mijn propedeuse Talen en Culturen van Latijns-Amerika aan de Universiteit van Leiden vertrok ik in 2006 naar Peru, waar ik als vrijwilligerswerkcoördinator van een taalinstituut buitenlandse vrijwilligers begeleidde in projecten met straatkinderen, weeshuizen en ziekenhuizen. Samen met Norma startte ik Mundo Antiguo Spanish School, tegenwoordig de grootste taalschool in Cusco, en daarnaast een online reisbureau, gespecialiseerd in individuele maatreizen door Peru en Bolivia.

Na onze verhuizing naar Nederland was ik de drijvende kracht achter touroperator Rondreizen Peru. Na de verkoop van dit bedrijf begin 2019 ben ik steeds meer les gaan geven. Dat bevalt erg goed: ik ben dol op de interactie en vind het erg uitdagend en interessant om te kijken hoe ik iedere klant het beste kan helpen met diens wens Spaans te leren spreken.

docente Spaans

Caroline

¡Hola! Ik ben Caroline, beëdigd vertaalster en docente Spaans. Spaans is een prachtige taal, die toegang geeft tot een heel rijke cultuur. De kennismaking daarmee heeft mijn leven verrijkt, en dat gun ik iedereen. Aan het lesgeven beleef ik dan ook net zoveel plezier als mijn cursisten. Spaans is een taal waarbij vooral in de beginfase de vorderingen goed merkbaar zijn. Bovendien zijn de nieuwe lesmethodes lekker interactief. Zo vliegen de lessen voorbij!

Na het afronden van de vertalersopleiding aan het HIVT te Antwerpen, heb ik een aantal jaren lesgegeven en vertaald voor diverse taleninstituten. Ik kwam bij een internationaal bedrijf terecht, waarvoor ik eerst in Nederland, vervolgens in Canada en uiteindelijk in Madrid heb gewerkt. De vrijheid trok echter, en uiteindelijk heb ik me in Nederland gevestigd als freelance vertaalster. Het lesgeven bleef echter trekken. Ik besloot dus eerst te zorgen voor een didactische achtergrond en volgde de opleiding Taaltrainer aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

In Breda ben ik uiteindelijk taalschool QueBueno begonnen. Nu ik naar Waalwijk ben verhuisd, hebben Norma en Rik het overgenomen en geef ik af en toe nog les.

Deze site maakt gebruik van cookies om het gebruik er van te analyseren en een optimale gebruikerservaring te bieden. Hiervoor worden ook cookies van derde partijen gebruikt. Door op Accepteren te klikken stemt u hiermee in. View more
Cookies settings
Accepteren
Privacy & Cookie Beleid
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Snel Spaans Spreken (met de commerciële naam QueBueno), gevestigd aan de Isenburgstraat 3, 4813 NA te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke Persoonsgegevens verwerken wij?
Snel Spaans Spreken verwerkt je persoonsgegevens wanneer jij je inschrijft voor een van onze cursussen, of wanneer je contact met ons opneemt om informatie op te vragen. We gebruiken daarvoor de gegevens die je zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij deze persoonsgegevens?
Snel Spaans Spreken verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het opstellen van facturen
 • Voor het bijhouden van presentielijsten, om later een deelnamecertificaat te kunnen verschaffen.
 • Om je te informeren over eventuele wijzigingen in lestijden en voor huiswerkopdrachten.

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?
Snel Spaans Spreken bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres bewaren we tot 1 jaar na afloop van de laatst gevolgde cursus. Dat doen we omdat het dan eenvoudiger is om weer in te stromen na een onderbreking van enkele maanden. Bijvoorbeeld omdat je even geen tijd had, of omdat je eindelijk die reis naar een Spaanstalig land ging maken.
 • Je facturen blijven 7 jaar bewaard in onze debiteuren- en crediteurenadministratie. Dit is de verplichte bewaartermijn volgens de Wet op de Rijksbelastingen

Delen wij persoonsgegevens?
Snel Spaans Spreken deelt jouw gegevens nooit met derden en zal deze uitsluitend aan autoriteiten verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Snel Spaans Spreken gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Snel Spaans Spreken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@quebueno.nl. We zullen in dat geval eerst je identiteit verifiëren.

Snel Spaans Spreken wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Snel Spaans Spreken neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@quebueno.nl. Snel Spaans Spreken heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Opmerkingen over gegevensverwerking in verbinding met Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited "Google" genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "Cookies". Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. is gecertificeerd volgens het zogenaamde Privacy Shield (zie hier voor lijstvermelding) en garandeert op basis hiervan een passend niveau van gegevensbescherming. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. gebruikers-ID's) of reclame-ID's gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De bezoeker van de website kan verzameling van gegevens door Google Analytics door de cookie-instellingen voor deze website aan te passen. Het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens kan op elk gewenst moment worden geweigerd. De browser plugin daarvoor kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor de weergave van reclame door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Save settings
Cookies settings