Spaanse les bij Que Bueno – bevlogen maatwerk

Wij proberen bij al onze klanten de beste resultaten te bereiken. Hoewel de één wat meer moeite heeft met het leren van Spaans dan de ander, krijgen we iedereen zo goed mogelijk “aan de praat”.
Hoe?
Met aandacht voor het individu, met kleine stapjes én met een praktische insteek!

Privéles Spaans of kleine groepjes

Het beste is om privélessen Spaans te nemen. Op die manier kan de leraar zich volledig concentreren op jou. Op jouw leersnelheid, op wat jij wilt weten of moeilijk vindt. En waar jij nog wat meer mee moet oefenen voordat we doorgaan naar het volgende thema.
Een taal is veelomvattend en het kan voorkomen dat je even een pas op de plaats moet doen, even iets moet herhalen zodat alles weer op zijn plaats valt. Met privélessen kunnen we hier nog beter rekening mee houden dan met een groepscursus.
Een ander voordeel van privéles Spaans is dat we flexibel, van les tot les, kunnen plannen.

Groepscursus Spaans – kleine groepjes

Natuurlijk zijn privélessen wel wat duurder dan groepslessen Spaans. Bovendien vinden veel mensen een groepscursus Spaans wel zo gezellig.  We hebben er voor gekozen om met kleine groepjes te werken, met maximaal 6 personen. Waarom?

Leertempo

Ten eerste leert iedereen op zijn of haar eigen tempo. Wat voor de één makkelijk te begrijpen is, is voor een ander lastig – en andersom. Zelfs als iedereen op hetzelfde niveau begint, kunnen groepen uit elkaar groeien omdat de ene persoon nu eenmaal sneller leert dan de ander. Terwijl de één het gevoel krijgt dat er best een schepje bovenop gedaan mag worden, voelt de ander dat hij op zijn tenen loopt.

Wij zullen altijd iedereen proberen te bedienen en dus moeten we af en toe wat schipperen om iedereen de benodigde uitleg en aandacht te geven. Dit werkt alleen bij kleine groepen. Bij grotere groepen is dit ondoenlijk en het gevolg is dan ook vaak dat mensen het gevoel krijgen te verdrinken. De les gaat steeds meer langs hen heen.

Tijd om te oefenen!

Daarnaast hebben de meeste klanten maar één keer per week 75 minuten de kans om Spaans te spreken en ook gecorrigeerd te worden. Deze tijd willen we logischerwijs zo goed mogelijk besteden. In de les moet je aan de slag: vanaf de allereerste les gaan we zoveel mogelijk luisteren en spreken. Doe je dat met een groep van 8, 10 of zelfs nog meer personen, wordt de spreektijd per persoon wel heel miniem. Het enige moment per week dat je hebt, besteed je zo voornamelijk met het passief luisteren naar de leraar of medecursisten. De tijd om zelf, actief, te oefenen wordt zo wel heel beperkt.

Maar, leer je dan niet van je medecursisten? Ja, wel iets. Maar zélf iets proberen, fouten maken en gecorrigeerd worden; zelf proberen zinnen te formuleren, iets te vragen of ineens moeten reageren op een vraag – daar leer je natuurlijk véél meer van. En het doel is tenslotte dat je zelf een woordje Spaans kunt spreken – niet om naast iemand te staan en instemmend te knikken. Of wél?

Kleine, afgebakende stapjes

“Bij elk woord moet je wel ergens rekening mee houden!” Dit horen we van veel cursisten die beginnen met praten. En inderdaad is Spaans een veelomvattende taal.

Wij werken met ons eigen lesmateriaal en we hebben onze cursussen bewust zo opgezet dat je stapje voor stapje leert. Dat betekent niet dat we niet het maximale eruit willen halen, maar we geloven juist dat het fundament stevig moet staan – en dat je er alleen dán het maximale eruit haalt.

We doen het dus stapsgewijs! Eerst iets begrijpen, ermee oefenen en het kunnen toepassen – daarna pas naar het volgende onderwerp. Zo leer je de taal beheersen, en heb je achteraf niet alleen de klok horen luiden.

Praktijkgericht Spaans

We kunnen je bedelven onder de grammatica, de uitzonderingen en de vocabulaire. Maar we denken dat we daarmee ons doel meestal wat voorbij schieten. Er zijn uitzonderingen, en ook die kunnen we bedienen, maar de meeste van onze klanten willen zich gewoon verstaanbaar maken in een Spaanstalig land. Een gesprekje voeren in het Spaans met de mensen die je tegenkomt, je staande houden in een restaurant, de weg vragen, begrijpen wat er om je heen gebeurt.

Daar richten we ons op. Na een week of 6 kun je op die manier al volledig uit de voeten in een restaurant en na de eerste 10 lessen kun je in de tegenwoordige tijd praten, jezelf voorstellen, vragen stellen, iets over je familie vertellen, zeggen wat je wel en niet leuk vindt, spreken over toekomstplannen en over wat je al gedaan hebt. Uiteraard is de woordenschat dan nog te klein om vloeiend of genuanceerd te praten, maar wél heb je al een aardig begrip van de taal, en met de juiste instelling kun je jezelf wel al uitdrukken!

Kleine lijntjes

We zijn een familiebedrijf en je leraar is dus meteen de eigenaar van de taalschool. Wij willen tevreden klanten en zullen altijd vragen hoe je de lessen ervaart. Mocht je ergens tegenaan lopen, het tempo niet aankunnen, of privé lastig zitten – dan zien of horen we dat vanzelf. En dan zoeken we gewoon meteen naar een oplossing. We laten onze cursisten niet spartelen.

En Spaans leren:  ¡Sí, se puede! ¡Tú también!

Interesse in een Spaanse cursus?
Neem nu contact met ons op of vraag een gratis proefles aan!

 

 

Deze site maakt gebruik van cookies om het gebruik er van te analyseren en een optimale gebruikerservaring te bieden. Hiervoor worden ook cookies van derde partijen gebruikt. Door op Accepteren te klikken stemt u hiermee in. View more
Cookies settings
Accepteren
Privacy & Cookie Beleid
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Snel Spaans Spreken (met de commerciële naam QueBueno), gevestigd aan de Isenburgstraat 3, 4813 NA te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke Persoonsgegevens verwerken wij?
Snel Spaans Spreken verwerkt je persoonsgegevens wanneer jij je inschrijft voor een van onze cursussen, of wanneer je contact met ons opneemt om informatie op te vragen. We gebruiken daarvoor de gegevens die je zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij deze persoonsgegevens?
Snel Spaans Spreken verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het opstellen van facturen
 • Voor het bijhouden van presentielijsten, om later een deelnamecertificaat te kunnen verschaffen.
 • Om je te informeren over eventuele wijzigingen in lestijden en voor huiswerkopdrachten.

Hoe lang bewaren we de persoonsgegevens?
Snel Spaans Spreken bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres bewaren we tot 1 jaar na afloop van de laatst gevolgde cursus. Dat doen we omdat het dan eenvoudiger is om weer in te stromen na een onderbreking van enkele maanden. Bijvoorbeeld omdat je even geen tijd had, of omdat je eindelijk die reis naar een Spaanstalig land ging maken.
 • Je facturen blijven 7 jaar bewaard in onze debiteuren- en crediteurenadministratie. Dit is de verplichte bewaartermijn volgens de Wet op de Rijksbelastingen

Delen wij persoonsgegevens?
Snel Spaans Spreken deelt jouw gegevens nooit met derden en zal deze uitsluitend aan autoriteiten verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Snel Spaans Spreken gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Snel Spaans Spreken en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@quebueno.nl. We zullen in dat geval eerst je identiteit verifiëren.

Snel Spaans Spreken wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?
Snel Spaans Spreken neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@quebueno.nl. Snel Spaans Spreken heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL). Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Opmerkingen over gegevensverwerking in verbinding met Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Als de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland gevestigd is, dan wordt de Google Analytics-gegevensverwerking uitgevoerd door Google LLC. In het volgende worden Google LLC en Google Ireland Limited "Google" genoemd.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde "Cookies". Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen.

Google Analytics wordt op deze website uitsluitend gebruikt met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit directe persoonlijke verwijzingen uit. Met deze extensie verkort Google het IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door de betreffende browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

In opdracht van de exploitant van de website zal Google de verzamelde informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de site-exploitant andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te bieden (art. 6 lid 1f AVG). De gerechtvaardigde interesse in de gegevensverwerking ligt in de optimalisatie van deze website, de analyse van het gebruik van de website en de aanpassing van de inhoud. De belangen van de gebruikers worden door pseudonimisering voldoende beschermd.

Google LLC. is gecertificeerd volgens het zogenaamde Privacy Shield (zie hier voor lijstvermelding) en garandeert op basis hiervan een passend niveau van gegevensbescherming. De verzonden en aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. gebruikers-ID's) of reclame-ID's gekoppelde gegevens worden na 50 maanden automatisch verwijderd. Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden één keer per maand automatisch verwijderd.

De bezoeker van de website kan verzameling van gegevens door Google Analytics door de cookie-instellingen voor deze website aan te passen. Het verzamelen en opslaan van het IP-adres en de door cookies gegenereerde gegevens kan op elk gewenst moment worden geweigerd. De browser plugin daarvoor kan via de volgende link worden gedownload en geïnstalleerd: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

De bezoeker van de site kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op de website geplaatst, dat zorgt dat de gegevens van de websitebezoeker niet meer worden verzameld als de bezoeker de website bezoekt.

Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google, de mogelijkheden voor instellingen en bezwaar vindt je in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl) en in de instellingen voor de weergave van reclame door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Save settings
Cookies settings